Aquesta web neix amb la finalitat de recopilar el que han estat anys d’experimentació en el terreny musical i audiovisual.

No tenim gaires ànims de lucre i per nosaltres l’expressió creativa és la nostra passió…