«Voldria donar a entendre que l’art no ha de ser necessàriament un luxe, sinó que cal que estigui a l’abast de tothom. Qualsevol té el potencial de ser genial»

Moltes gràcies per visitar la Galeria
Pots apretar a la imatge d'abaix...
(la dels gats)
... un regalet